เมนู  
 
 

  อาคารชุด
  หมู่บ้านจัดสรร
  วิจัยโครงการ
  ที่ปรึกษา
  ติดต่อเรา

 
 

 
     S Land Group  
 
 
 
 

 
     บทความ  
 
 
   
พิมพ์

 
ก่อนซื้อที่ดินต้องตรวจสอบอะไร
14-07-2017

 
ก่อนจะซื้อทรัพย์มือสอง ทรัพย์สินพร้อมขาย ทรัพย์สินรอการขาย หรือที่เรียกว่า เอ็นพีเอ (Non-Performing Asset) สิ่งสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามคือ ต้องมีการตรวจสอบ เช่น อยู่ในแนวเวนคืนของหน่วยงานรัฐหรือไม่ เจ้าของทรัพย์สินได้ชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ และชำระภาษีบำรุงท้องที่ หรือภาษีโรงเรือน แล้วหรือยัง รวมทั้งตรวจสอบว่าทรัพย์สินมีภาระผูกพัน เช่น มีภาระจำยอมให้กับที่ดินบุคคลอื่น หรือมีสัญญาเช่าติดค้างอยู่หรือไม่ อันนี้เป็นการตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดว่าจะไม่มีภาระใดๆให้เราต้องผูกพันเข้าร่วมรับผิดชอบในฐานะที่เป็นเจ้าของใหม่ด้วย 1.ทางเข้าออก ควรตรวจสอบว่ามีทางเข้าออกหรือไม่ ความกว้างของเขตทางและผิวจราจรเพียงพอสำหรับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารแต่ละประเภทตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และทางเข้าออกที่เห็นว่าเพียงพอใช้งานนั้น มีสภาพเป็นทางสาธารณะ หรือเป็นทางส่วนบุคคล เพราะหากเป็นทางส่วนบุคคลก็ต้องตรวจเช็กว่าเรามีสิทธิการใช้ทางได้อย่างไรบ้าง มีการจดภาระจำยอมให้กับที่ดินที่เราจะซื้อหรือไม่อย่างไร หรือมีสภาพเป็นเพียงทางจำเป็นตามบังคับของกฎหมาย มีค่าตอบแทนการใช้ทางที่เราต้องจ่ายให้กับเจ้าของถนนหรือไม่ 2.ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน หากเป็นที่ดินใกล้ทางแยก ทางโค้ง หรือใกล้คอสะพาน ก็อาจมีข้อจำกัดการทำทางเชื่อมเข้าที่ดินได้ 3.การใช้ประโยชน์ตามข้อกำหนดผังเมือง ต้องตรวจเช็กว่าที่ดินที่เราจะซื้อ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีผังเมืองประกาศบังคับใช้หรือไม่ ควรจะต้องตรวจเช็กว่าที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่ผังเมืองสีอะไร และมีข้อห้ามในการนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะใดบ้าง เราจะได้ทราบว่า ถ้าต้องการจะเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์จากเดิม จะสามารถทำได้หรือไม่ 4.ระยะร่นของการก่อสร้างอาคารแต่ละประเภทตามที่กฎหมายกำหนด กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างอาคารบนที่ดินที่จะซื้อ ก็ต้องศึกษาว่ามีข้อกำหนดเรื่องระยะร่นของอาคารจากแนวเขตที่ดินแต่ละด้านเท่าใด จะทำให้เราทราบว่าขนาดอาคารที่จะก่อสร้างได้บนที่ดินที่จะซื้อ จะเพียงพอการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้หรือไม่ 5.สิ่งก่อสร้างบนที่ดิน หากซื้อที่ดินที่มีสิ่งก่อสร้างอยู่บนที่ดินอยู่แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องไม่ลืมระบุลักษณะของอาคาร ขนาดพื้นที่ และจำนวนชั้นของอาคารไว้ในสัญญาซื้อขายที่เรากับผู้ขายต้องทำกัน ณ สำนักงานที่ดินด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้กรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นมาครบถ้วน http://www.bkkcitismart.com
 
 


บริษัท เอส แลนด์ แมนเนจเม้นท์์ จำกัด
เลขที่ 39/5 หมู่5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : +66(0)38 234 295 แฟกซ์ : +66(0)38 234 296
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดที่ความละเอียด 1024 x 768 ด้วย Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
Copyright © 2010 S Land Management Co.,Ltd. All rights reserved.
ติดต่อเรา : sland@sland.co.th