เมนู  
 
 

  อาคารชุด
  หมู่บ้านจัดสรร
  วิจัยโครงการ
  ที่ปรึกษา
  ติดต่อเรา

 
 

 
     S Land Group  
 
 
 
 

 
     บทความ  
 
 
   
พิมพ์

 
เผยสาเหตุ!ยอดโอนบ้าน – คอนโดฯไตรมาสแรกร่วงระนาว
20-05-2017

 
ากข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ,ปทุมธานี ,สมุทรปราการ, สมุทรสาคร ,นครปฐม)ในไตรมาสแรก ปี 2560 ว่า มีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทุกประเภทรวมกันทั้งสิ้น 18,626 หน่วย แบ่งเป็นเดือนมกราคม จำนวน 3,836 หน่วย เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 4,607 หน่วย เดือนมีนาคม จำนวน 10,183 หน่วย ทั้งนี้มีจำนวนลดลง 55 % จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 41,170 หน่วย ทั้งนี้หากแบ่งแยกตามพื้นที่พบว่าในเขตกรุงเทพฯ 7,888 หน่วย ลดลง 55% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 และใน 5 จังหวัดปริมณฑลรวมกันจำนวน 10,738 หน่วย ลดลง 55% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 และหากแบ่งแยกประเภทสัดส่วนมีดังนี้หน่วยห้องชุด5,295 หน่วย หรือคิดเป็น 28% ของหน่วยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมด บ้านเดี่ยว8,918 หน่วย หรือคิดเป็น 48% ทาวน์เฮ้าส์ 2,343 หน่วย หรือคิดเป็น 13% อาคารพาณิชย์พักอาศัย 1,543 หน่วย คิดเป็น 8% และบ้านแฝด 527 หน่วย คิดเป็น 3% สำหรับพื้นที่ซึ่งมีหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ประเภทแนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอลำลูกกา จำนวน 1,123 หน่วย อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 966 หน่วย อำเภอบางพลี จำนวน 949 หน่วย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 917 หน่วย และอำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 612 หน่วย ส่วนพื้นที่ซึ่งมีหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ประเภทห้องชุดมากที่สุด 5อันดับแรก ได้แก่ อำเภอบางบัวทอง จำนวน 900 หน่วย อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 871 หน่วย เขตจตุจักร จำนวน 518 หน่วย เขตคลองสาน จำนวน 509 หน่วย และเขตสาทร จำนวน 509 หน่วย นอกจากนี้ทางศูนย์ข้อมูลฯยังมีข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 5 จังหวัด ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2560 พบว่า มียอดโอนฯรวมกันจำนวน 28,910 หน่วยลดลง 40% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2559 มีจำนวน 48,073หน่วยจากปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยู่อาศัย จำนวน 28,910 หน่วยแบ่งเป็นยอดโอนในแต่ละเดือนดังนี้ – เดือนมกราคม จำนวน 7,741 หน่วย – เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 8,818 หน่วย – เดือนมีนาคม จำนวน 12,351 หน่วย reic 01 สำหรับประเภทที่อยู่อาศัยที่มียอดโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุด คือห้องชุด จำนวน 13,303หน่วย คิดเป็น 46 %ของหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ 9,393 หน่วย คิดเป็น 33% บ้านเดี่ยว 4,157 หน่วย คิดเป็น 14% อาคารพาณิชย์ 1,088 หน่วย คิดเป็น 4% ที่เหลือเป็นบ้านแฝด 969 หน่วย ขณะที่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์มีมูลค่ารวมกัน 78,771 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 คิดเป็น 32% ซึ่งมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ 116,250 ล้านบาท แบ่งเป็น ห้องชุดมีมูลค่าการโอน 35,591 ล้านบาท คิดเป็น 45% ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ บ้านเดี่ยวมีมูลค่าการโอน 19,141 ล้านบาท คิดเป็น 24% ทาวน์เฮ้าส์มีมูลค่าการโอน 16,727 ล้านบาท คิดเป็น 21% อาคารพาณิชย์มีมูลค่าการโอน 4,395 ล้านบาท คิดเป็น 6% และบ้านแฝดมีมูลค่าการโอน 2,917 ล้านบาท คิดเป็น 4% ทั้งนี้ที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุดคือ กรุงเทพฯ 9,962หน่วย จังหวัดสมุทรปราการ 1,334 หน่วย จังหวัดนนทบุรี 952 หน่วย จังหวัดปทุมธานี 822หน่วย จังหวัดสมุทรสาคร 127 หน่วย และจังหวัดนครปฐม 106 หน่วย สำหรับพื้นที่มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดใหม่ (โอนจากนิติบุคคล) มากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองนนทบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตจตุจักร และอำเภอธัญบุรี ส่วนพื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมือสอง (โอนจากบุคคลธรรมดา) มากที่สุด ได้แก่ เขตพระโขนง เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง เขตจตุจักร และเขตบางเขน ตามลำดับ ส่วนพื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยวขายใหม่มากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลำลูกกา อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรสาคร และเขตสายไหม ส่วนพื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยวมือสองมากที่สุด ได้แก่ เขตบางกะปิ เมืองสมุทรปราการเขตบางเขน อำเภอลำลูกกา และอำเภอบางใหญ่ ตามลำดับ ในส่วนพื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮ้าส์ขายใหม่มากที่สุด ได้แก่ อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบัวทอง เขตคลองสามวา และเขตประเวศ ส่วนพื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮ้าส์มือสองมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบัวทอง อำเภอคลองหลวง เขตบางเขน และเขตบางกะปิ อย่างไรก็ดีในไตรมาสแรกปี 2560 ไม่มีอาคารชุดเอื้ออาทรสร้างเสร็จของการเคหะแห่งชาติจดทะเบียนใหม่เลย และจำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภทโครงการอาคารชุด มีจำนวนลดลงสูงถึง 81% ในขณะที่โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบจำนวนการจดทะเบียนลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น http://www.ddproperty.com
 
 


บริษัท เอส แลนด์ แมนเนจเม้นท์์ จำกัด
เลขที่ 39/5 หมู่5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : +66(0)38 234 295 แฟกซ์ : +66(0)38 234 296
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดที่ความละเอียด 1024 x 768 ด้วย Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
Copyright © 2010 S Land Management Co.,Ltd. All rights reserved.
ติดต่อเรา : sland@sland.co.th