เมนู  
 
 

  อาคารชุด
  หมู่บ้านจัดสรร
  วิจัยโครงการ
  ที่ปรึกษา
  ติดต่อเรา

 
 

 
     S Land Group  
 
 
 
 

 
     บทความ  
 
 
   
พิมพ์

 
ธอส.ออกมาตรการลดภาระหนี้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
17-09-2011

 
ธอส. เปิด“โครงการเงินกู้เพื่อลดภาระหนี้ ปลูกสร้าง และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย แก่ผู้ประสบอุทกภัยปี 2553”

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในปัจจุบัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ พร้อมที่จะเป็นกลไกหลักในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ดังกล่าว ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลความเสียหายทุกจังหวัด มีลูกค้าธนาคารกว่า 5,000 ราย ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ ทางอ้อม ธนาคารจึงได้จัดทำ 5 มาตรการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงมาตรการฟื้นฟู ภายหลังที่สถานการณ์น้ำท่วมได้ลดระดับลงแล้ว โดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายดังนี้ มาตรการที่ 1 กรณีหลักประกันได้รับความเสียหาย ธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนที่ 1-4 = 0% ต่อปี และจะยกเว้นการผ่อนชำระเงินงวดค่าบ้านเป็นระยะเวลา 4 เดือน มาตรการที่ 2 กรณีผู้กู้ได้รับผลกระทบด้าน รายได้ ลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 1.00% เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศของธนาคาร
มาตรการที่ 3 กรณีผู้กู้ได้รับอุบัติเหตุจาก เหตุการณ์น้ำท่วมจนทุพลภาพถาวร ธนาคารจะลดดอกเบี้ยให้เหลือ 0.01% ตลอดระยะเวลากู้ที่เหลืออยู่ มาตรการที่ 4 กรณีที่อาคารที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จะได้รับการปลดภาระหนี้ตามยอดหนี้คงเหลือในส่วนของอาคาร โดยผู้กู้ผ่อนชำระหนี้ในส่วนของที่ดินที่คงเหลือ มาตรการที่ 5 สำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส.และลูกค้าใหม่ ที่อาคารได้รับความเสียหายสามารถขอกู้เพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิม และซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย ด้วยอัตราดอกเบี้ย 2.00% เป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศของธนาคาร คืออัตรา ดอกเบี้ย MRR - 1.00% (ลูกค้าสวัสดิการ) และ MRR - 0.50% (ลูกค้ารายย่อยทั่วไป) ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.50% วงเงินให้กู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินค่าก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร โดยสามารถติดต่อยื่นคำ ขอกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 พิเศษสำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้และทำนิติกรรมภายวันที่ 30 ธันวาคม 2553 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ทุกวงเงินกู้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th
นายวรวิทย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแล้ว ธนาคารยังเดินหน้าฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัย จึงได้ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย (Habitat) และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดทำโครงการ “ ซ่อมบ้านเพื่อผู้ประสบอุทกภัย 53” ร่วมสร้างและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ประสบ อุทกภัยที่มีความยากไร้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อมอบความสุขและความอบอุ่นภายในบ้านให้กลับมาอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ทีมผู้บริหารและพนักงานธนาคาร จะลงพื้นที่ ต.ท่าสะท้อน และต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด ให้กับ 500 ครอบครัว และมอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านจำนวน 50 ชุด สำหรับใช้ 500 ครอบครัว (จำนวน 1 ชุด ใช้สำหรับ 10 ครอบครัว) เพื่อนำไปใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมบ้าน พร้อมจัดทีมช่างแนะนำวิธีการซ่อมบ้านอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ของธนาคาร

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/property/loan/20101122/364035/ธอส.ออกมาตรการลดภาระหนี้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม.html
 
 


บริษัท เอส แลนด์ แมนเนจเม้นท์์ จำกัด
เลขที่ 39/5 หมู่5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : +66(0)38 234 295 แฟกซ์ : +66(0)38 234 296
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดที่ความละเอียด 1024 x 768 ด้วย Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
Copyright © 2010 S Land Management Co.,Ltd. All rights reserved.
ติดต่อเรา : sland@sland.co.th